04.01.2023

Solcelleanlegg krever fagfolk. Punktum

Etterspørselen etter solcelleanlegg har nærmest eksplodert den siste tiden. Det synes ikke saksbehandler Preben Nygård hos M. Carlsen & Sønn AS er det minste overraskende. Ifølge saksbehandleren kan et slikt anlegg både være flott å se på, effektivt som bare det og nedbetalt etter bare noen få år. Men, og det er et stort men: Anlegget må installeres profesjonelt og sikkert. Av fagfolk, vel og merke.

-Det er en ekstrem etterspørsel etter solcelleanlegg for tiden. Vi beregner og får bestillinger på nye anlegg daglig, sier saksbehandleren, som har prosjektering og beregninger av elektriske installasjoner som sitt spesialområde.

-Det handler om å finne ut hvordan man kan få mest mulig effekt ut av et solcelleanlegg.

Lovverket stiller strenge krav

Et solcelleanlegg er en elektrisk installasjon der det stilles store krav til installasjonen. Ifølge Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) er solcellepaneler «i seg selv elektrisk utstyr som i bruk vil være en del av et elektrisk anlegg. Solcellepaneler og solcelleanlegg omfattes derfor av krav gitt i eller i medhold av el-tilsynsloven.» DSB understreker videre at «elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, drives, vedlikeholdes og kontrolleres slik at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier. DSB, via lokalt
eltilsyn, fører tilsyn med etterlevelse av loven med tilhørende forskrifter.»

-Solcelleanlegg er ikke komplisert for oss som driver med det til daglig. Vi er utdannet og kurset i dette, og vet hvordan vi skal montere et slikt anlegg slik at det både blir effektivt og sikkert. Men det må dimensjoneres og monteres riktig i henhold til lover, forskrifter og normer. Det er ikke noe ufaglærte skal begynne å fikle med selv. Det er snakk om strøm, og da kan det i teorien være brannfarlig, sier Preben Nygård.

De fleste tror at solcelle «bare er» lavspenning, som fint kan monteres selv, men dette er ikke tilfellet. Et normalt solcelleanlegg har 700V (volt) på ledningene mellom panelene, og sett i sammenheng med at du har 230V i stikkontakten, utgjør dette en stor risiko dersom det ikke er montert korrekt!

Nøkkelen til et trygt og funksjonelt anlegg

Det finnes nok av skrekkeksempler på at folk har tuklet med elektrisk anlegg på egen hånd.

-Vi har deltatt på flere webinar og andre møter der det er vist fram en del eksempler på solcelleanlegg som ikke så veldig bra og trygge ut. Det er åpenbart mange som har sett en mulighet i et marked som nå tar av fullstendig, sier saksbehandleren.

Ved siden av HMS er elsikkerhet nummer en. Det er nøkkelen til et trygt og funksjonelt anlegg, og det betyr at det må installeres av fagfolk. Punktum!
Preben Nygård, saksbehandler hos M. Carlsen & Sønn Brandbu
Vi hjelper deg med solceller

Har du et bygg du lurer på om kan egne seg for solceller? Kontakt oss, og vi hjelper deg.