I praksis betyr dette at dersom din virksomhet eier og/eller drifter eiendom står du som leder ansvarlig for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand og sikkert i bruk, til enhver tid. Myndighetene stiller krav til skjematisk dokumentasjon av regelmessig kontroll og vedlikehold, og manglende dokumentasjon kan resultere i bøter.

Dersom du ikke ønsker ansvaret, eller rett og slett ikke har tid og kunnskap til kontroll av virksomhetens elektriske anlegg selv, ta kontakt, så bistår vi deg gjerne. Vi etablerer systemet for internkontroll elektro og får dere i gang.

Vi utfører el-kontrollen for deg

Som en del av et byggs pålagte internkontroll kan vi bidra til kontroll av det elektriske anlegget.

Ved kontroll av det elektriske anlegget går vi gjennom en sjekkliste, og deretter utvikler vi en tiltaksplan som påviser eventuelle mangler eller reparasjoner som må utføres for å få anlegget i forskriftsmessig stand.

Årskontroller

Vi utfører regelmessige årskontroller av anlegg, og tilbyr følgende kontroller:

  • Forsikringsgodkjent el-kontroll (en del av din pålagte internkontroll)
  • Termografi, iht. NEK405 serien
  • Nødlys
  • Brannalarmanlegg
  • Håndslukkere og slanger
Nødlys - Internkontroll

God oversikt med vedlikeholdsplan

Når anlegget er i forskriftsmessig stand, utarbeides en vedlikeholdsplan. Denne vedlikeholdsplanen tar for seg arbeidsoppgaver som dine ansatte kan utføre, hvilke oppgaver vaktmester/vedlikeholds-personell har ansvar for, og hva godkjent elektrobedrift må utføre av ettersyn og kontroll.

Egen kundeportal til internkontroll

Egen kundeportal

I egen kundeportal har du til enhver tid tilgang på nødvendig dokumentasjon på tidspunkt for utførte kontroller, hva som ble kontrollert, inkludert eventuelle feil utbedringer av disse. Her kan du også se rapporter og våre avtaler med deg som kunde.

Hvorfor velge oss?

  • Kontrakt med fastpris og enkle betingelser
  • Kontrollen utføres og dokumenteres iht. krav fra forsikringsselskap og myndigheter
  • Full oversikt over dine avtaler og kontroller på nett med egen innlogging
  • Du blir kontaktet når det er tid for ny kontroll