Hva er energiøkonomisering?

ENØK – eller energiøkonomisering som det egentlig heter – handler om å bruke mindre energi på å utføre en oppgave. De største og viktigste fordelene med energiøkonomiserende tiltak er reduserte produksjons- og driftskostnader og et lavere klimafotavtrykk.

Enormt effektiviseringspotensiale i næringsbygg

Potensialet for energieffektivisering er enormt, spesielt på næringsbygg. Varme- og ventilasjonsanlegg med et godt styringssystem sørger for frisk luft og riktig temperatur. Sensorer og tidsinnstillinger sørger for at det ikke står på lys i tomme lokaler, og LED-lyskilder og nye lysrør reduserer strømforbruket betraktelig.

Utnytt energien!

Mulighetene for besparelser varierer fra bygg til bygg og aktivitetene som foregår der. I noen tilfeller er det litt å spare – andre ganger mye. Vi hjelper deg med kartlegging og prioritering av løsninger som gir de beste rammene for økonomiske besparelser og gode arbeidsforhold.

Ønsker du ENØK-hjelp?

Vi hjelper deg gjerne å gjøre bygget mer energieffektivt.