Ifølge Landbrukets Brannvernkomité oppstår to av tre branner i driftsbygninger i det elektriske anlegget eller elektrisk utstyr. Konsekvensene er tap av store verdier, lidelser for husdyr og tapt produksjon. Derfor er målrettet innsats for å forebygge elektriske branner veldig viktig.

Landbruksinstallasjoner krever faglig dyktighet og det er avgjørende at arbeidet blir korrekt utført.

Vi har høy kompetanse innen landbruksinstallasjoner, og har god erfaring med sikkerhetssjekker og installasjon av brannvarslingsanlegg for et titalls landbrukskunder i distriktet vårt.

Vi er sertifiserte for el-installasjoner i landbruket

Vi innehar alle kurs og sertifiseringer for å kunne gjøre elektriske installasjoner og -kontroller i landbruket. Kontakt oss for mer informasjon, eller befaring.