Ifølge Landbrukets Brannvernkomité oppstår to av tre branner i driftsbygninger i det elektriske anlegget eller elektrisk utstyr. Konsekvensene er tap av store verdier, lidelser for husdyr og tapt produksjon. Derfor er målrettet innsats for å forebygge elektriske branner veldig viktig.

Det finnes eksempler på moderne elektroinstallasjoner som har rustet etter kun ett år. Her har bransjen gjort omfattende arbeid i samråd med utstyrsleverandører for å finne ut hvordan dette kan unngås. Arbeidet har resultert i en teknisk spesifikasjon til NEK 400, NEK 400 Landbruk.

Og ved å velge en elektriker som arbeider i henhold til denne, får du et el-anlegg med lavere risiko for brann, lavere drifts- og vedlikeholdskostnader og med lengre forventet levetid.

Velg en erfaren elektriker innen landbruksinstallasjoner

Landbruksinstallasjoner krever faglig dyktighet og det er avgjørende at arbeidet blir utført korrekt. Vi har høy kompetanse innen landbruksinstallasjoner, og vet derfor hva som skal til for å få et driftssikkert el-anlegg for landbruk.

Velg en elektriker du kan stole på.