14.05.2024

Miljøfyrtårn-sertifisert på nytt

I 2009 ble M. Carlsen & Sønn AS første gang sertifisert som Miljøfyrtårnvirksomhet. Den gang var bedriften den aller første i sin bransje på Hadeland. Nå er det høythengende sertifikatet igjen på plass på veggene på begge avdelingskontorene.

– Vi er nå stolte over å ha fått godkjent resertifiseringen som Miljøfyrtårnbedrift på både Brandu og Jevnaker. Vi måler oss selv hele tiden for å bli enda bedre på både miljø og bærekraft, sier prosjektleder Rune Carlsen hos M. Carlsen & Sønn AS, som var daglig leder da bedriften første gang fikk Miljøfyrtårnsertifikatet, og Sigurd Narvestad, som er daglig leder for Jevnakeravdelingen.

Strenge krav

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning som driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn, og er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Miljøfyrtårn-virksomheter er forpliktet til å jobbe kontinuerlig med forbedring, og skal dokumentere sine miljøprestasjoner i en årlig klima- og miljørapport innen 1. april hvert år. Alle Miljøfyrtårnvirksomheter resertifiseres hvert tredje år, gjennom en uavhengig tredjepartskontroll.

Å være en Miljøfyrtårnbedrift, stiller krav til oss angående avfallshåndtering, energireduserende tiltak, gode HMS-rutiner, miljøkrav ved innkjøp og miljøfokus ved transport. Sertifiseringen gir oss konkrete verktøy for miljøledelse, som gjør det enklere å lykkes med en grønn omstilling, sier de to M. Carlsen & Sønn AS-representantene.

Ønsker å inspirere i grønn retning

I dag er grønn omstilling høyt på dagsordenen til M. Carlsen & Sønn AS, og bedriften er helt i førersetet i sin bransje når det gjelder både miljø og bærekraft. Men tilbake i 2009 var det en del grep som måtte tas, ifølge Carlsen.

-Vi hadde for eksempel ingen systemer for avfallshåndtering og miljøvennlig transport. Nå er alt dette på plass, og vi er i full gang med å elektrifisere bilparken vår. Som Miljøfyrtårn får vi god hjelp til å iverksette konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak, som har stor betydning for vår konkurransekraft i årene fremover. At M. Carlsen & Sønn AS er en Miljøfyrtårnbedrift, og tilfredsstiller kravene til sertifisering, betyr at vi også kan bistå våre kunder med å gjøre grønnere valg. Vi ønsker å inspirere flere av våre samarbeidspartnere til å trekke i grønn retning, sier Rune og Sigurd.

Et viktig samfunnsengasjement

Ifølge Rune Carlsen vil M. Carlsen & Sønn AS fortsette arbeidet for bli så miljøvennlig som det går an å bli.

-Rapporten gir god oversikt over våre miljøprestasjoner, og hjelp til å finne ut om pilene peker i riktig retning. Vi ser Miljøfyrtårn som et viktig samfunnsengasjement. Dette arbeidet gjør oss som bedrift, og våre ansatte miljøbevisste i de valgene vi tar. Å være Miljøfyrtårnbedrift gir gode forutsetninger for å bidra til flere av FN`s bærekraftsmål, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. En sertifisering som denne er fordelaktig for våre kunder, og beviser at vi jobber systematisk med miljø, sier Carlsen og Narvestad.

-Dessuten kan vi sørge for at kundene våre sparer både penger og miljø ved hjelp av smarte løsninger på blant annet styring av lys og varme, samt produksjon av egen fornybar energi med solceller.